Aloha, Hawaii!

ALOHA
HAWAII
HONOLULU
HULA
LEI
LUAU
MAHALO
MT.KILAUEA
OAHU
PELE

(Hula your way to find these words about this beautiful island)

Try to find all 10 words on this board.

Z N I E V Q G P N E I B L V K N U Q A X
N F Y E B Y Q O E B I M C B S W W A A Z
W L D Q I G P Y R R M U M C Q L D F E N
Q K E W V O B L Z K F L I S I H G Z N W
W F C V P K S P M A K H D X N I L J S Y
C P H L T K D T I L V C E J Y R M B I M
L C X U X F A X W I I A W A H R B V Z O
Y T W P Y E P E L E U H A O U L F V V Z
X F T M U U Q R U F A N N E L F R X B A
R L X R F S A T I A U O V P A Z S C A W
K P P L P N L R L Y L Y I E C O Q M M T
T J E P J J C O I U E I Y X D L N X P L
O L O X B R H N L C I Y K C N A P X A A
N H Y Z N A Q U E E Q V F . P H O P E D
U W F C P Z J K N U R L S W T A V T K O
C M E R Y A S B H F I V L Y B M M J H I
O S A K G B O S Z E X U R W K Z U D K N
G V H W K J W Y V G V P D T S P A D N O
I S R E I I M X H U Q A E Q Y R H R P W
B K Q C C T A B T Z E N K B E D Y Q T Z
Brought to you by WordSearchFun.comAnswer Key for Aloha, Hawaii!

X
Y
1234567891011121314151617181920
1# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
2# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
3# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
4# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
5# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
6# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
7# # # # # # A # # I I A W A H # # # # #
8# # # # # # P E L E U H A O U # # # # #
9# # # # # # # # U # A # N # L # # # # #
10# # # # # # # # # A U O # # A # # # # #
11# # # # # # # # L # L # # # # O # # # #
12# # # # # # # O # U E I # # # L # # # #
13# # # # # # H # L # I # K # # A # # # #
14# # # # # A # U # # # # # . # H # # # #
15# # # # # # # # # # # # # # T A # # # #
16# # # # # # # # # # # # # # # M # # # #
17# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
18# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
19# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
20# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
Word X Y Direction
ALOHA  1010sw
HAWAII  157w
HONOLULU  1111sw
HULA  157s
LEI  1111s
LUAU  1111n
MAHALO  1616n
MT.KILAUEA  1111nw
OAHU  148w
PELE  88e