JAPAN

AISATSU
AJIRO
ASAHI
AYUMI
BENTO
BONSAI
BUGAKU
BUSHIDO
DADAIKO
DAOKPKI
DOMO
GAMBATTE
HAI
HAKOGAKI
KAME
KAWAII
KIMONO
KONNICHIWA
KOTO
KOYONOGA
SAYONARA
SENSEI
TABI
TADAIMA
TAKARAZUKUSHI
TATAMI
TSURU
TSUZUMI
YATTA
ZORI

Welcome to the Land of the Rising Sun

Try to find all 30 words on this board.

I V G O U L K W Q C O T U I C I K L Q O
L E V T R I M I O F T K Q W M D V E T F
J J A N U H B O N S A I N A E B R M V N
K A D E S A L Z T G B M T T O W D N I H
X K F B T S U Z U M I A E P W C D C M U
L A X U G A M B A T T E E T E Q A D A E
F F R S C I K O N N I C H I W A V O P Q
Z Q C H K S O A Y U M I I K L O V O N Q
L E T I Y A Y J R B P A I O B I K H O V
L M I D R T O I R A M K A I P K M F S V
A G K O O S N R A I Z K W Q Y A P F G L
H A P M V U O O A T W U A U C G L V J H
K E K O Z A G D L O T O K I M O N O N E
O U O X Z N A D O R B A O U I K V J L W
X X A D W T Q A R A N O Y A S A A F Q K
Q G D A D A I K O L H S I U E H Q M A X
M H D D Q Z O R I C K L L M N A I X E J
Z Q D H E T Y D U Z V B N Y S I F Y W Z
Q L N I B R S K B B N F F E E U A P W Z
Z K P R O M S D X C S Z Q C I R C A C C
Brought to you by WordSearchFun.comAnswer Key for JAPAN

X
Y
1234567891011121314151617181920
1# # # O U # # # # # # # U # # I # # # #
2# # # T R I # I # # # K # # M # # # # #
3# # # N U H B O N S A I # A # # # # # #
4# # # E S A # # # G # # T # # # # # # #
5# # # B T S U Z U M I A # # # # # # # #
6# # # U G A M B A T T E # # # # # # # #
7# # # S # I K O N N I C H I W A # # # #
8# # # H # S O A Y U M I I # # # # # # #
9# # # I # A Y J R # # A I # # I # # # #
10# # I D # T O I # A M # A # # K # # # #
11# # K O # S N R A I Z # W # # A # # # #
12# # P M # U O O A T # U A # # G # # # #
13# # K O # # G D # O T O K I M O N O # #
14# # O # # # A # # # # A # U # K # # # #
15# # A # # T # A R A N O Y A S A A # # #
16# # D A D A I K O # # # # # E H # M # #
17# # # # # Z O R I # # # # # N A I # E #
18# # # # # # # # # # # # # # S I # # # #
19# # # # # # # # # # # # # # E # # # # #
20# # # # # # # # # # # # # # I # # # # #
Word X Y Direction
AISATSU  66s
AJIRO  88s
ASAHI  66n
AYUMI  88e
BENTO  45n
BONSAI  73e
BUGAKU  86ne
BUSHIDO  45s
DADAIKO  316e
DAOKPKI  316n
DOMO  410s
GAMBATTE  66e
HAI  1616s
HAKOGAKI  1616n
KAME  1614se
KAWAII  1313n
KIMONO  1313e
KONNICHIWA  77e
KOTO  1313w
KOYONOGA  77s
SAYONARA  1515w
SENSEI  1515s
TABI  55ne
TADAIMA  615ne
TAKARAZUKUSHI  1111se
TATAMI  116ne
TSURU  55n
TSUZUMI  55e
YATTA  1315nw
ZORI  617e