Sports: Taekwondo - Ge Baek

Find all the Korean words, but make sure you know the English translation too!

Taekwondo - Ge Baek
Find all the Korean words, but make sure you know the English translation too!

Advertisements
Login to be the first to rate this puzzle!
APPALKUPTAERIGI
BAEKJEDYNASTY
BANDAEJIRUGI
CHOOKYOMAKGI
DOOBANDALSONMAKGI
DUNGJOOMUKAPTAERIGI
DWIJIBOJIRUGI
GUTJAMAKGI
JOONGIJOOMUK
KAUNDEYOPCHAJIRUGI
KYOCHASONKAL
MOMCHAUMAKGI
NAJUNDEAPCHABUSIGI
NAJUNDEBITUROCHAGI
NAJUNDESONKALMAKGI
NARANICHUNBISOGI
OPUNSONKUTTULGI
SANGSEWOJIRUGI
SANMAKGI
SONBADAKDUROMAKGI
SONKALDAEBIMAKGI
TWIMYOYOPCHAJIRUGI
K I G O S I B N U H C I N A R A N I P P
Z I G S B M O M C H A U M A K G I G I M
I S G K B A E K J E D Y N A S T Y I G W
G O I I A D N W D E S X D F H L C S K I
U N G G R M A D L I W R X K A Y H U A G
R B U U I E L L A J A S M K O B O B M K
I A R R M R A A N E M X N X A N O A I A
J D I I J Q E T K J J O Z S Y Y K H B M
A A J J Q J L A P N S I O H Y L Y C E N
H K O O Q H C Z T A O C R U Z Y O P A O
C D W B U F X H H P K S W U V O M A D S
P U E I C D X C S E U U E J G Z A E L L
O R S J Z N O D E X T K M D P I K D A A
Y O G I W Y I Q L Z C G L O N I G N K D
O M N W K I G K A M N A S A O U I U N N
Y A A D G U T J A M A K G I P J J J O A
M K S K U M O O J I G N O O J P G A S B
I G A H C O R U T I B E D N U J A N N O
W I I G L U T T U K N O S N U P O F U O
T K A U N D E Y O P C H A J I R U G I D
Advertisements

Advertisements