Animals and Pets: a)keselamatan dan kesihatan pekerja

A)keselamatan dan kesihatan pekerjaan

a)keselamatan dan kesihatan pekerja
A)keselamatan dan kesihatan pekerjaan

Advertisements
Login to be the first to rate this puzzle!
AIR
API
BAHAYA
BUNYI
DASAR
ELEKTRIK
FIRSTAID
HABA
HOS
JABATAN
JAWATANKUASA
KEBAKARAN
KECEDERAAN
KECEMASAN
KEJADIAN
KELUAR
LOCENG
MENYELAMAT
MENYELIMUT
MINIT
OKSIGEN
PASUKAN
PENGESANASAP
PENTADBIRAN
PERJALANAN
PILI
SELAMAT
SIREN
TANGGA
TOLONG
X T B T U G F M T A A V F G R I E C D T
L I I S K U N E R I S K E L U A R D E D
N F L N S A G T A M A L E Y N E M X O H
J F R I I G G F H T U F J F G S T K L U
I L P Y P M S G O A K E B A K A R A N O
Y Z Z N E E O M N M N E L E K T R I K J
I H O Y N N N R Y A A I C H A B A S Z W
D Y F R T Y U G F L T I M E U X I M W F
L N N W A E W U E E A A S Z D G G V P N
Y S Q U D L B L I S W H V J E E A Z N X
U F I A B I N S I P A I R N Z G R A V X
C U S N I M W A T G J N Z C N U T A C V
B A V A R U X A K Z O V A E Q A O I A H
R I M I A T G S M U X V C S B P L W O N
O G H D N H T W X W S O B A A Z O O M M
M X I A T Y N A N A L A J R E P N B Q U
E Q D J G H W H G L J Q P L M N G M Z S
A G D E V U V V S V D I A T S R I F O T
O M G K E C E M A S A N T E A Y A H A B
J D K K K J U I T P T L Y H K B L H K K
Advertisements

Advertisements